Mama - tai angelas žemėje (autorius nežinomas).

 
    Konkursai      Klausk specialisto       KNYGYNĖLIS      Naujienos      Liniuotės      Forumas     
 
Straipsniai
Laukimo stebuklas

Kūdikis

Mažylis

Darželinukas

Mokinukas

Lavinimas

Mamos kampelis

Jis ir Ji

Sveikata nuo A iki Ž

Auksarankių studija

Susitikime virtuvėje

Nori tikėk, nori ne

Pranešimai spaudai

 
 
Naujausia konkurso nuotrauka

VISI KONKURSAI >>>

 
 
Kiek vaikui dienų?
 
Draugai

 
 
 

 
 

 
 
 

Eilėraščiai apie pavasarį

Dalintis

Su artėjančiu pavasariu!!! Linkime puikios nuotaikos, kūrybinio vėjelio, gražių įsimintinų akimirkų.

Ir nepamirškite su vaikučiais miške ar parke prisirinkti žibučių.

 

Eilėraščiai apie pavasarį

 

 

Maironis

Pavasario saulė

 

Pavasario saulė prašvito meiliai

Ir juokiasi, širdį vilioja;

Iškilo į dangų aukštai vieversiai,

Čirena, sparneliais plasnoja.

 

Išaušo! Išaušo vėjelis laukų

Bučiuoja, gaivina krūtinę;

Pabiro pasklido žiedai ant laukų –

Vainikų eilė pirmutinė.

 

Taip giedra ir linksma. Tiek šviečia vilties.

Vien meilę norėtum dainuoti.

Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,

Su meile saldžiai pabučiuoti.

 

Bronė Buivydaitė

Žibutė

 

Žibutė, melsvoji gėlytė,

Nors miškas sustingęs dar miega,

Išlindo pro tirpstantį ledą.

 

Nubudus iš baltojo sapno

Ir veidą pakreipus į saulę,

Prabilo: ,,Būk sveikas, pasauli,“.

 

Pabuskite žolės ir medžiai,

Čiurlenkit, šaltiniai, ar girdit

Pavasario plakančią širdį?

 

Ir žydi melsvoji gėlytė,

Iškilus virš lapų pernykščių,

Ir klausosi -  antys atkrykščia...

 

Kostas Kubilinksas

Pumpurėlių sprogimas

 

  -    Oi mergytės, kas čia sprogo,

Kad varlytės net pašoko?

 

Ir atsakė vyturėliai:

- Sprogo medžių pumpurėliai.

 

Ir mergutės vėl nurimo

- Nebaisu mums to sprogimo.

 

Jis rankelių nesužeidžia –

Ant šakelių išsiskleidžia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincas Mykolaitis – Putinas

Vyturys

 

Vos tik saulės spindulys

Nutirpdino šaltą sniegą,

Štai parskridęs vyturys

Kelia čiulbesiu mums jėgą.

 

Nuo pat ryto vos prašvito,

Jis per dieną vis tą vieną

Skelbsiu linksmą mums naujieną –

Čir vir vir pavasaris.

 

Paprasta ta jo daina,

Kas pavasarį girdėta, -

Bet kaskart tik ji viena

Guodžia širdį sužavėtą.

 

Vos atšilo ir pakilo

Tik saulutė. Mes sukrutę

Laukiam suskambant dainutę –

Čir vir vir pavasaris.

 

Ir išgirdę ją anksti,

Žiedus ir gėles spnuojam, -

Irlinksmumo apimti,

Mes su vyturiu dainuojam:

 

Būk sveikas, meilės laikas,

Tu mums duotas pumpuruotas,

Giedrink mūs jaunystės puotas

Čir vir vir pavasaris.

 

Vincas Vitkauskas

Jau šypsos saulelė

 

Jau šypsos saulelė

Kaitri ir graži,

Jau šniokščia upeliai

Didi ir maži.

 

Pavasaris žengia

Grožybių keliu

Ir apsiaustu dengia

Jau žemę žaliu.

 

Jau vėl bijūnėliai,

Vėl rūtos žydės;

Miške čiulbuonėliai

Gražiai vėl čiulbės.

 

Skrajos vėl žirgeliai

Ir gražūs drugiai,

Greit, mieli vaikeliai,

Pažaisim smagiai.

 

Paulius Drevinis

Saulytės rankos

 

Saulytės rankos karštos,

Saulytės kojos greitos,

Kai ji prie upės vingio

Viena laiminga vaikšto.

 

Bučiuoja pirmą žiedą

Ir vieversio gūžtelę

Ir šaukia šaukia keltis

Kiekvieną, kas dar miega.

 

Aš noriu prigretint

Su ja kartu keliauti:

Ir mano kojos karštos,

Ir mano kojos greitos.

 

Padėsiu šildyt rugį.

Padėsiu budint kvietį.

Abu drauge klajosim

Per visą ilgą dieną.

 

Liutauras Degėsys

Pienės

 

Kai rūkas vingiuoja per pievas

Lyg šiltas garuojantis pienas,

Geltonos pavasario pienės

Pakvimpa tarytum medus.

 

Prisėsk pailsėti prie kelio,

Tau šypsosi pienių pūkelis

Toks lengvas, lyg pienės pūkelis

Ir tu parymok, atsidusk.

 

Jau gražios prasideda dienos,

Jau juokiasi paukštis kiekvienas

Ir kvepia pavasarį pienės –

Tik pienas, jų pienas kartus.

 

Eduardas Selelionis

Pienė

 

Kai pavasaris keliauja,

Tai gėles išbarsto saujom.

Šviečia pakelės, laukai,

Jų pilni visi takai.

 

Paprasta maža gėlė,

Bet auksinė skrybėlė.

Gelsvo vaško skrituliukas,

Šypsos mielas veideliukas.

 

Kelios dienos, gal savaitė, -

Ir pražilp kepuraitė.

Čia dar vėjas atsiduso –

Ir pranyko, ir sudužo.

 

Skrenda lengvutėmis pūkas,

Permatomas tarsi ūkas.

Šiltas vasaros sniegelis.

Kas jis? Spėkite, jei galit.

 

Vincas Vitkauskas

Lietutis

 

Jau lietutis, jau lietutis !

Pažiūrėkite, kaip lyja

Toks šiltutis, toks smagus...

Kaip gamta nuo jio atgyja,

Kaip pradžiunga tuoj žmogus.

 

Tai lietutis, tai lietutis !

Iš dangaus, vaikučiai, byra

Brangūs, blizgantys lašai.

Ore kvepia, miela, tyra

Ir linksmi visų veidai.

 

Tai lietutis, tai lietutis !

Užderės gerai javeliai,

Baip auksiniai bus grūdeliai,

Ir duonelė bus skani.

 

Eduardas Selelionis

Debesėliai

 

Kur jūs plaukiat debesėliai,

Per padangės upę?

Jau paukšteliai dainorėliai

Ant šakų sutūpę.

 

Jau žiedų taurelės merkias,

Šaltos rasos rieda.

Už melsvų kalvų pavargus

Saulužėlė sėda.

 

Debesėliai, debesėliai…

Kas ir kur jus traukia?

Tai vakariai spindulėliai

Debesėlių laukia.

 

Debesėliai, debesėliai –

Saulės pagalvėliai.

 

V. Baltrūnas

 Vandenili, šaltinėli,

 

Prasimušk, vandenili,

Iš po ledo kieto –

Krauna saulė pumpurėlį

Pirmutinio žiedo.

 

Prasigraužk, šaltinėli,

Juodo sniego kalnu.

Pabarstyk šiluos žibuoklių

Žydrumėlį švelnų.

 

Išsapnuok, darbšti bitele,

Rytmetėlį kvapų,

Žalčialunkio nelankyto

Auksasparnį sapną.

 

Janina Degutytė

Gluosnio gintarėliai

 

Šviečia gluosnio pumpurėliai –

Pilkapūkiai katinėliai.

Šalti, šalti, nebedrįsk,

Pasibelst į mūs duris.

 

Saulė pluša, šventę žada –

Aukso kirviais kerta ledą.

Šaltinėli, suskambėk,

Žvanguolėliais prakalbėk.

 

Žydi gluosnio katinėliai –

Ant šakelių gintarėliai.

Žeme, žeme,  uždainuok,

Tu, burnele, nusijuok.

 

Janina Degutytė

 

Pienės pūkas

 

Pienės pūkas – debesėlis,

Ant kojytės pasikėlęs.

Užsimerksi ir prabusi –

Debesų pily nubusi,

 

Klaus žvaigždė ant aukšto bokšto:

 

,,Kas per pokštas? Kas per pokštas?

Kaip tu čia atsiradai?

Kas užkėlė taip aukštai?“

 

O paskui atslinks toks senis,

Jo barzda ilga – lig žemės.

Sidabrinė ir šalta –

 Tai lietutis, ne barzda.

 

Tūps ant delno spinduliai –

Trys auksiniai vyturiai.

Žydras vėjas užliūliuos.

Žydro šilko pataluos.

 

O pagalvis toks glaudus...

Lūpos tyliai atsidus...

Uždainuos žvaigždė sapne,

Kur nubusi – nežinia.

 

Janina Degutytė

Vyturys

 

Spinduliai per lauką bėga

Ir sutirpdo baltą sniegą.

Žiemkentėli, pabudai?

Ant pečių šalti ledai.

 

Žiemkentėlis ledą kala,

O rankelės žalios šąla.

- Vyturėli, negaliu.

Eikš, paskambink varpeliu.

 

Vyturėlis nuskambėjo,

Piktas ledas subyrėjo.

-    Vyturėli, ačiū tau,

Aš saulelę jau matau.

 

Uždainavo žiemkentėlis,

Petelius žalius iškėlęs.

Saulė šildo ugnele,

Vyturėlis - giesmele.

 

Janina Degutytė

Pienė

 

Žydi pienė geltonplaukė

Palei patį kelią.

Žiemkentėlis pienę šaukia

Ir prišaukt negali:

 

-  Piene, piene, šviesuliuk,

Su manim kartu pabūk.

Pasakyk, kas tu esi

Ir iš kur tokia šviesi.

 

Ar tu saulės trupinėlis,

Ar medaus kruopelė?

Ar tu mažas žiburėlis

Prie didžiulio kelio?

 

Janina Degutytė

Bitė

 

Kas ten skraido visą dieną,

Pailsėt negali.

Su dryžuotu sijonėliu

Ir plonais sparneliais.

 

Kas ten šnabžda raudingalviui

Dobilui į ausį?

Kas ten saulės spindulėliais

Sau burnelę prausia?

 

Tai bitutė triūsia, pluša

Tarp margų gėlelių –

Su dryžuotu sijonėliu

Ir plonais sparneliais.

 

Bitė renka saldų  medų

Po geltoną laša.

O kokiam gi ąsotėly

Bitė medų meša?

 

Vincas Mykolaitis – Putinas

Pumpurėlis

 

Rausvas žiedo pumpurėlis,

Iš pavėsio pasikėlęs,

Į saulutę kaitrią, šviesią

Pro lapus galvutę tiesia.

 

- Kilk, saulute, Kklk, mieloji.

Tu taip glostai, taip vilioji...

Kai tik tavo spinduliais

Gėles pumpurus paskleis.

 

Pasistiebęs iš pavėsių,

Aš taip pat tuoj pražydėsiu.

Duosiu žiedą tokį skaistų,

Nuo kurio džiaugsmu užkaistų

Kiekviena šviesi akis,

Kiekviena jauna širdis.

Kilk, saulute, kilk, mieloji.

 

Ir į kvapią sodo tylą

Saulė kyla , kyla, kyla...

Skleidžias rausvas pumpurėlis.

Ligi ryto slėptą grožį

Spindinčioj taurėj atvožia –

Ir į naują skaidrų žiedą

Margos plaštakėlės rieda.

 

Vytė Nemunėlis

Pavasario puota

 

Svyravo žiedelis

Lingavo be vėjo,

Ant baltojo žiedo

Bitutė dūzgėjo.

 

Skrajojo, uliojo,

Bitelė ratuota.

Vyšnia jai iškėlė

Pavasario puotą.

 

Nuo žiedo ant žiedo

Pavargus ji lipo –

Medum ir dulkelėm

Kojytės aplipo.

 

Galva net apsvaigo

Nuo kylančio kvapo.

Bitule, viešnele,

Sustok, čia ant lapo.

 

Pakėlė bitutė

Sparnus ir nuskrido.

O vyšnių sodely

Lakštutė pragydo.

 

Parinko Kristina Fišienė

 

 

Komentaras


Vardas
El. paštas
Komentaras


Apsaugos kodasApsaugos kodasKiti komentaraiData: 2023-05-02 19:05:33


Rimantas Burneika Data: 2021-04-07 16:04:05
labai sunku ismokti

Data: 2021-04-07 16:04:37


alo Data: 2018-04-29 17:04:11
galit 8 posmu parasyt nes man bus pzdc

Lola Data: 2015-11-16 15:11:32
Kodėl nėra eilėrašči'Saulė,,? Man jo reikia namų darbams!

lukas1127 Data: 2015-05-14 16:05:04
jus dbl visai dbl as istikro nu blin ddddddddddbbbbbbbblldbldbldbldbl

aciu_jums Data: 2015-03-17 18:03:18
aciu jums,dabar galiu pabaigt namu darbus!!!!!!!!!!!!

faina Data: 2015-03-11 17:03:32
Grazus eilerasciai

kamile Data: 2014-03-06 15:03:17


agne Data: 2014-02-26 21:02:26
tris nusrasiau bite,pienes pukas,vyturys

idre Data: 2014-02-24 18:02:45
grazus

Data: 2014-02-15 11:02:28


monika Data: 2014-01-28 18:01:52
labai grazus eilerasciai

ubage123 Data: 2014-01-14 20:01:07
sudamalaka

200 Data: 2014-01-14 20:01:08
loxxx

Data: 2013-12-07 19:12:41


ednhhg Data: 2013-05-21 14:05:21
hanjsb

agne Data: 2013-03-24 18:03:44
labai grazus eilerasciai apie pavasari.

hfdyteghdr Data: 2013-03-13 14:03:15
per daug ilgi

karolina Data: 2013-03-06 17:03:36
faini

Data: 2013-03-01 08:03:06
Kokie puikūs eilėraščiai, primenantys vaikystės nuostalgiją.Dabar tokių eilių mažai kas ir bekuria.Gaila..

saule Data: 2013-02-23 11:02:28
labai grazus janinos degutytes (rofl)

andzelika Data: 2013-02-18 20:02:05
neradau sau tinkamo

marija Data: 2012-05-22 18:05:39
tai grazosos ailes

anastasija Data: 2012-05-10 14:05:28
labai grazus eilerastukai :)

gabija Data: 2012-04-24 19:04:52
kgu

pip Data: 2012-04-24 09:04:14
kaka

aumas Data: 2012-04-24 09:04:30
labas labai grazu

aumas Data: 2012-04-24 09:04:24
labas labai grazus paveikleliai

Data: 2012-04-23 15:04:52


weewl Data: 2012-04-09 11:04:01
labai gražūs eileraščiai :)

beatrice Data: 2012-04-02 21:04:23
labai grazus eilerastciai

monika blazaityte Data: 2012-03-25 14:03:09
Kaip jūs manot šiandien lis ne sušuko spindulys. Drasei galite padeti kepures batus ir sketi kai nusijuoke saulute tai lietutis bijo lyti

monika lomsargyte Data: 2012-03-19 13:03:10
jau saulute vel nusvito ir pauksteliai jau parskrido dziaugemes visi kartu kad visiems labai smagu. sveikinu visus su pavasariu

klaudija Data: 2012-03-18 19:03:37
labai gražūs eilėraščiai

gabriele Data: 2012-03-15 17:03:34
Kostas Kubilinksas Pumpurėlių sprogimas - Oi mergytės, kas čia sprogo, Kad varlytės net pašoko? Ir atsakė vyturėliai: - Sprogo medžių pumpurėliai. Ir mergutės vėl nurimo - Nebaisu mums to sprogimo. Jis rankelių nesužeidžia – Ant šakelių išsiskleidžia.

gabriele Data: 2012-03-15 17:03:09
man jie patiko ypac apie pumpureliu sprogimai

karolina Data: 2012-03-13 19:03:08
labai grazus ir linksmi ir idomus eilerastukai

Data: 2012-03-13 11:03:25


koko vista Data: 2012-03-12 20:03:33
oi bbbbbbdfcddfdd

Emilija Pukevičiūtė Data: 2012-03-12 15:03:38
Emilija Pukevičiūtė Mano kelias Ten kur skamba liaudies dainos, kur motulė manęs dairos, kur esu aš laukiama, čia gimtinė - Lietuva. Kiek brolių sesių ją paliko, svajonės - tik rūku paskldo. Aš ne tokia gimtine mano tik Lietuvoj ieškosiu kelio. Bet ar patarsi? Ar padėsi? Ar blogo man tu nelinkėsi? Ar pasiseks surasti kelią? Na psakyk, gimtine mano! Pažvelk, jau saulė leidžias tyliai, palikdama raudoną šerkšną... Ir Baltija melsva nutyla... Ją atradau - gimtinę brangią.

dalia Data: 2012-03-12 13:03:38
Nuostabus eileraščiai,daugiau rašykite...

ema Data: 2012-03-09 16:03:08
nuostabus eilerastukai!!! :-)

greta r Data: 2012-03-07 17:03:59
saunus eilerasciai

vyte Data: 2012-03-05 17:03:28
labai grazus eilerastis pavasario puota

dovile Data: 2012-03-04 14:03:30
liuks

algirdas Data: 2012-03-03 15:03:37
kurva eikit nx

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra Data: 2012-03-03 10:03:20
samanta tu kvaisa geri eilerasciai

jjujklldliy Data: 2012-03-03 10:03:12
laibai faini

samanta lesinskaite Data: 2012-03-01 19:03:54
nelabai geri pas mus mokykloje bus eilerasciu konkursas is cia nelabai man kas tiks einu i kita puslapi

ghjhg Data: 2012-02-03 14:02:35
njkjkhgkknlknliukbh

ss Data: 2012-01-26 13:01:36
faser1

ieva grivaciauskaite Data: 2011-06-14 12:06:39
Turiu eileraštuką apie tėvynę Lietuvą.Ką manote apie jį? Autorė Ieva Grivačiauskaitė (aš) Pavasaris Pavasaris atėjo, Paukšteliai čiulba jau! Gražu, koks geras oras, Tėvynėi mylimoj! Išeisiu aš į kiemą, Su tavimi kartu! Mes mėgstam pasidžiaugti Tėvynės groželiu.

ugne Data: 2011-05-12 19:05:07
labai patiko tik reiketu daugiau eilerasciu man labai patiktu JUSTINO MARCINKEVICIAUS

ag Data: 2011-05-04 19:05:19
gražūs eilėraščiai

ujerhui Data: 2011-05-02 16:05:56
man tai jie grazus

folepoyu Data: 2011-05-02 16:05:37
jie debiliski

agnė Data: 2011-04-25 11:04:59
jie nesamoningi

beatričė Data: 2011-04-25 11:04:28
perdaug ilgi eilėfaščiai nefašykit tokiu eilėraščių

Data: 2011-04-19 11:04:19


uyiiiiiiiiiii Data: 2011-04-16 11:04:46
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uyiiiiiiiiiii Data: 2011-04-16 11:04:45
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uyiiiiiiiiiii Data: 2011-04-16 11:04:44
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uyiiiiiiiiiii Data: 2011-04-16 11:04:37
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

egle Data: 2011-04-13 16:04:01
jie puikus

Data: 2011-04-13 16:04:59


vita.b Data: 2011-04-09 11:04:20


Gintarė Data: 2011-03-27 16:03:15
labai gražūs eilėraščiai

Saulė Data: 2011-03-12 12:03:51
norėčiau kad būtų eilėrasčiai kad ateitu pavasaris, o0 ne kad jis jau atejo

 
 
 
Nariams
Jūsų el. paštas   Slaptažodis  
   
       
Prisiminti duomenis    
       
Slaptažodžio priminimas Registracija    
Mes Facebook'e
 
 
 
Reklama

 
 
 
 
El. p.: info@mamosdienorastis.lt
Visos teisės saugomos, 2010

Struktūra     Rašykite mums     Reklama     Atsakomybės ribojimas     Apie projektą