Mama - tai angelas žemėje (autorius nežinomas).

 
    Konkursai      Klausk specialisto       KNYGYNĖLIS      Naujienos      Liniuotės      Forumas     
 
Forumas > Mama ir įstatymai Dalintis

 
Rodyti žinutes po paskutinio apsilankymo | Pažymėti visas temas kaip perskaitytas | Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas

Atsakyti

    Teisės aktų naujienos  
   
avatar
Julijana

Pranešimai: 2087

2014-01-09 10:01:42
Teisės aktų naujienos
  • Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013 06 27 Nr. XII-427, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3756)
Paveikslelis
Cituoti
 
     
   
avatar
Julijana

Pranešimai: 2087

2014-01-09 10:01:41

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) didinamas nuo 470 iki 570 Lt
Įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija 800 1000 litų per mėnesį, taikomas mėnesio NPD yra 470 570 litų;

Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija 1000 litų per mėnesį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 470 570 – 0,26 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 800 1000).

Atitinkamai keičiama ir metinio NPD (MNPD) skaičiavimo formulė.

Dėl šių pakeitimų minimalią mėnesinę algą (1000 Lt) uždirbančių gyventojų pajamos didės 21 litu per mėnesį.

Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) už pirmą vaiką didinamas iki 200 Lt
Įstatymo 20 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad 200 Lt PNPD taikomas ne tik už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį), bet ir už pirmą vaiką:
„8. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas 200 litų papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD). Už pirmą vaiką (įvaikį) taikomas 100 litų PNPD, už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 200 litų PNPD."

Nuspręsta dividendams netaikyti padidinto (20 procentų) pajamų mokesčio tarifo
Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis pripažinta netekusia galios:
2. Pajamų mokesčio 20 procentų tarifas taikomas pajamoms iš paskirstytojo pelno, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės viene¬to dalyvio iš šio vieneto gautas pajamas."

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas dividendams taikomas standartinis 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Atsisakyta finansinių priemonių sandorius (pvz., vertybinių popierių perleidimą) pripažinti individualia veikla
Pagal Įstatymo 2 straipsnio 7 dalies 1 punktą individualia veikla laikoma savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, taip pat finansinių priemonių sandorius.

Panaikinta pajamų mokesčio lengvata palūkanoms už gyventojų įmonėms ir gyventojams suteiktas paskolas
Panaikinta Įstatymo nuostata, leidusi kai kuriems asmenims iš įmonės gauti neapmokestinamų pajamų. Jei gyventojas suteikdavo paskolą įmonei ilgesniam nei 366 d. laikotarpiui, tai esant tam tikroms sąlygoms gyventojui už paskolą mokamos palūkanos buvo neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Įstatymo 17 straipsnio (neapmokestinamosios pajamos) 1 dalies 19 punktas pripažintas netekusiu galios:
19) palūkanos, gautos už suteiktas paskolas (išskyrus paskolas, kurias vieneto dalyvis suteikia vienetui arba gyventojas suteikia asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jeigu už šias paskolas vienetas arba asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, vieneto dalyviui arba gyventojui moka palūkanas, viršijančias tikrąją rinkos kainą), jeigu paskolos bus pradėtos grąžinti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo paskolos suteikimo dienos".

Apmokestintos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už kredito įstaigose laikomus indėlius, viršijančios 10 tūkstančių litų per metus
Nutarta apmokestinti palūkanas, viršijančias 10 tūkstančių litų per mokestinį laikotarpį,  už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, taip pat už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, jeigu ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos po 2014 m. sausio 1 d. (Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20 punktas).

Apmokestintos pajamos iš finansinių priemonių pardavimo, viršijančios 10 tūkstančių litų
Taip pat apmokestintos 10 tūkstančių litų per mokestinį laikotarpį viršijančios pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo (Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 30 punktas).

Pakeistas A ir B klasės pajamų sąrašas
Nustatyta, kad palūkanos bei pajamos iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo priskiriamos B klasės pajamoms, o nenuolatinių Lietuvos gyventojų palūkanos, gautos iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę, priskiriamos A klasės pajamoms (Įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

                                                                                           šaltinis: http://www.teisidas.lt/?newsid=1148

PaveikslelisPaskutinį kartą redagavo: Julijana - 2014-01-09 : 10:20:29

Cituoti
 
     
   
avatar
Julijana

Pranešimai: 2087

2014-01-09 10:01:00

Neapmokestinamųjų pajamų dydis (toliau – NPD) nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikomas tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Konkretus taikytinas NPD nustatomas atsižvelgiant į gyventojo apmokestinamąsias pajamas vadovaujantis principu, kad didėjant pajamoms taikomas vis mažesnis NPD, o tam tikrą lygį viršijančioms pajamoms – NPD netaikomas.

 

Gyventojas, norėdamas, kad iš jo darbo užmokesčio kas mėnesį būtų atimamas jam taikytinas NPD, privalo pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimo vietoje pateikti atitinkamą laisvos formos prašymą – dėl pagrindinio ir papildomo NPD taikymo. Per mokestinį laikotarpį iš gyventojo pajamų NPD atimamas tik vienoje darbovietėje. 2009 – 2013 m. mokestiniu laikotarpiu nuolatiniam gyventojui buvo taikomas 470 Lt neapmokestinamųjų pajamų dydis.

2013 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. XII-427 Seimas pakeitė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 20 straipsnį, kuriuo NPD padidintas 100 Lt, t.y. nuo 470 Lt iki 570 Lt. Įstatymas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų bei vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas. Straipsnyje aptariama NPD skaičiavimo tvarka.

Mėnesinis NPD apskaičiuojamas tokia tvarka :

  1. Gyventojui, kurio su darbo santykiais susijusios pajamos – 1 000 Lt, arba mažesnės, taikomas – 570 Lt NPD;
  2. Gyventojui, kurio su darbo santykiais susijusios pajamos didesnės nei 1 000 Lt, NPD apskaičiuojamas pagal formulę :

 NPD = 570 – 0,26 x (su darbo santykiais susijusios pajamos – 1 000)

Minimalios mėnesinės algos padidinimas neturi įtakos NPD apskaičiavimui.

Pavyzdžiai:

2014 m. gyventojo vasario mėnesio darbo užmokestis – 800 Lt, todėl jam taikytinas NPD – 570 Lt. Gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM) už vasario mėnesį skaičiuojamas taip:

800 Lt – 570 Lt (NPD) = 230 Lt

230 Lt  x 15 proc. = 34,50 Lt.

2014 m. kovo mėnesį gyventojas gauna 2 300 Lt darbo užmokestį. Jam taikytinas kovo mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

570 – 0,26 x (2 300 – 1 000) = 232 Lt.

GPM skaičiuojamas taip: (2 300 Lt – 232 Lt) x 15 proc. =  310,20 Lt

Šiuo pakeitimu 1 000 Lt gaunančio nuolatinio gyventojo mėnesio grynosios pajamos padidės 21 Lt.

Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis apskaičiuojamas:

  1. Jei gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) – 12 000 Lt, arba mažesnės, tai metinis NPD lygus 6 840 Lt.
  2. Jei gyventojo metinės pajamos yra didesnės nei 12 000 Lt, tai metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę :
    Metinis NPD  = 6 840 – 0,26 x (GMP – 12 000)
  3. Jei GMP didesnės nei 38 304 Lt (3 192 Lt x 12 mėn.), tai metinis NPD nebetaikomas.

Šios nuostatos netaikomos asmenims, kuriems nustatytas atitinkamas darbingumo lygis.

Pavyzdys:

2014 m. gyventojo, kas mėnesį gaunančio 1 500 Lt dydžio darbo užmokestį, metinis NPD būtų apskaičiuojamas taip :

18 000 (1 500 x 12 mėn.) – 12 000 = 6 000 Lt

6 000 x 0,26 (koeficientas) = 1 560 Lt

6 840 – 1 560 = 5 280 Lt

Šiam gyventojui už 2014 m. mokestinį laikotarpį galės būti pritaikytas 5 280 Lt metinis NPD.

Papildoma paskata vaikus auginančioms šeimoms

Už pirmą vaiką nustatytas 200 Lt papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis (toliau –  PNPD). Šiuo metu taikomas 100 Lt PNPD.

2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais – PNPD taikomas nuolatiniams Lietuvos gyventojams, auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais – už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) taikomas 200 Lt PNPD.

Papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis taikomas neatsižvelgiant į gaunamų pajamų sumą. Mokestiniu laikotarpiu PNPD taikomas gyventojo pasirinktoje pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimo vietoje. Tėvams (įtėviams), kartu (santuokoje ar nesusituokus) auginantiems vaikus, PNPD mokestiniu laikotarpiu taikomas per pusę: po 100 Lt – už pirmą ir kiekvieną paskesnįjį.

Jeigu vaikus (įvaikius) augina vienas (pvz.: yra našlys (našlė), išsituokęs, su kuriuo teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, nesusituokęs ir vaiką auginantis vienas) – taikomas visas PNPD.

Pavyzdys :

Darbuotojas (santuokoje) auginantis tris vaikus: du – iki 18 metų ir vieną – 19 metų, besimokantį mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Darbovietėje gali būti – būtų taikomas 300 Lt PNPD per mėnesį (po 100 Lt už kiekvieną vaiką).

Pagal abi šias pataisas, nuo 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos gyventojo, gaunančio minimalų darbo užmokestį ir auginančio vieną vaiką, grynosios pajamos per mėnesį padidės 36 Lt.

                                                                        šaltinis: http://www.agroakademija.lt/apskaita/apskaita/?SId=999
Paveikslelis
Cituoti
 
     
   
avatar
Julijana

Pranešimai: 2087

2014-01-10 12:01:26

Naujas pavyzdinis NPD prašymas gaunantiems pašalpas

 

„Sodros“ direktoriui 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VE–181 pakeitus 2010 06 22 įsakymą Nr. V–273 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo" , nauja redakcija išdėstytas jų priedas „Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo“. Naujoji prašymo forma taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d.

Minėtos taisyklės nustato ligos, motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų ir ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) tvarką „Sodros“ skyriuose. NPD ir/ar papildomas NPD apmokestinant motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas taikomas, kai apdraustasis pateikia priedo formą „Prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo“ ir kai šias pašalpas „Sodros“ skyriai išmoka už visą kalendorinį mėnesį, taip pat ne už visą mėnesį, kai apdraustajam suteikiamos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos, jeigu NPD to mėnesio pajamoms netaikė darbdavys, o gyventojas pateikia darbdavio pažymą apie tą mėnesį priskaičiuotą darbo užmokestį iki dienos, nuo kurios jam suteikiamos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos.

Apmokestinant pašalpą, apskaičiuotą ne už visą mėnesį, NPD taikomas įvertinus visą to mėnesio darbo užmokesčio ir pašalpos sumą.

Apmokestinant motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas pritaikytas NPD ir/ar papildomas NPD negali viršyti priskaičiuotos pašalpos sumos.

Prašymo dėl NPD taikymo turinys pakito dėl nuo 2014 m. sausio 1 d. padidėjusio neapmokestinamojo pajamų dydžio, didesnio papildomo NPD už kiekvieną vaiką, pasikeitusių NPD taikymo formulių. Naujos redakcijos NPD prašyme jau nurodoma ir 1000 Lt minimali mėnesinė alga (nors minimalus darbo užmokestis padidintas nuo 2013 m. sausio 1 d., tačiau formoje beveik metus figūravo 800 Lt).

GPM įstatymas nustato ir darbovietėje pateikiami laisvos formos prašymai dėl NPD ir papildomo NPD, o „Sodra“ nustato pavyzdinę formą, kurią turi užpildyti kiekvienas gaunantysis įvairias pašalpas. Jei NPD netaikomas šį faktą reikia patvirtinti, jei taikomas, reikia nurodyti konkrečius terminus, nuo kada iki kada NPD yra taikomas. Teisė į PNPD turi būti pagrįsta ir atitinkamais įrodymais – vaiko (įvaikio) gimimo liudijimu, ištuokos liudijimu, invalido pažymėjimu ir pan.

 šaltinis:http://www.mzinios.lt/lt/2013-12-08/straipsniai/sodra_2/naujas_pavyzdinis_npd_prasymas_gaunantiems_pasalpas.html
Paveikslelis
Cituoti
 
     
 

Atsakyti

 
 
 
Nariams
Jūsų el. paštas   Slaptažodis  
   
       
Prisiminti duomenis    
       
Slaptažodžio priminimas Registracija    
Mes Facebook'e
 
 
 
Reklama

 
 
Map
 
 


 
El. p.: info@mamosdienorastis.lt
Visos teisės saugomos, 2010

Struktūra     Rašykite mums     Reklama     Atsakomybės ribojimas     Apie projektą