Mama - tai angelas žemėje (autorius nežinomas).

 
    Konkursai      Klausk specialisto       KNYGYNĖLIS      Naujienos      Liniuotės      Forumas     
 
Straipsniai
Laukimo stebuklas

Kūdikis

Mažylis

Darželinukas

Mokinukas

Lavinimas

Mamos kampelis

Jis ir Ji

Sveikata nuo A iki Ž

Auksarankių studija

Susitikime virtuvėje

Nori tikėk, nori ne

Pranešimai spaudai

 
 
Naujausia konkurso nuotrauka

VISI KONKURSAI >>>

 
 
Kiek vaikui dienų?
 
Draugai

 
 
 

 
 

 
 
 

Kūdikis > Maitinimas > Mamos pienas – ir maistas, ir apsauga, ir meilė
Dalintis

Su pir­mu įkvė­pi­mu nau­ja­gi­mis svei­ki­na ma­mą, tė­tį, pa­sau­lį. Tuoj po gi­mi­mo jam tin­ka­miau­sia vie­ta – nu­oga mo­ti­nos krū­ti­nė. Čia šil­ta, gir­di­si ma­mos šir­dies pla­ki­mas, jaučiamas jos odos kvapas... Pirmą kartą apkabina švelnios rankos. Viskas pirmą kartą, todėl taip svarbu. Apie kūdikio maitinimą motinos pienu pa­sa­ko­ja „Northway“ medicinos centro generalinis direktorius profesorius habilituotas daktaras Vytautas Basys.
 
Kokia to stebuklingojo mamos pieno sudėtis? Kodėl jis toks reikšmingas?
 
Mamos pienas vaikui suteikia visas vystytis ir augti reikalingas medžiagas, saugo nuo ligų ir infekcijų. Todėl žindymas – geriausias žmonijai žinomas kūdikio maitinimo būdas. Amerikos pediatrijos akademija rekomenduoja motinoms maitinti vaikus krūtimi mažiausiai metus – bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip šešis mėnesius. Krūtimi maitinami vaikučiai rečiau vemia ir viduriuoja, serga infekcijomis, pvz., ausų uždegimu, plaučių arba smegenų žievės uždegimu, cukralige. Naujausi duomenys leidžia teigti, kad motinos pienas greitina kūdikio smegenų raidą. Be to, jis geriau virškinamas negu karvės arba ožkos pienas, adaptuoti mišiniai („pienas iš miltelių“). Motinos piene yra visų būtinų mineralų, maistiniai elementai tinkamai subalansuoti. Maitinti krūtimi yra labai patogu: tai praktiškai nieko nekainuoja, pienas visuomet yra paruoštas, jo nereikia specialiai apdoroti. O svarbiausia – visos mamos pajunta, kad jos savo mažyliams duoda tai, kas geriausia jų vystymuisi.
 
Kodėl ką tik gimusį naujagimį reikia paguldyti ant mamos krūtinės?
 
Pa­gul­dy­tas ant ma­mos krūtinės ką tik gimęs naujagimis sušyla. Jis apgaubiamas saugia motinos mikroflora, kurios antigenais buvo „aprūpinamas“ gimdoje, tad ji yra mažyliui pažįstama, artima, sau­go nuo pa­vo­jin­gų aplinkos mik­ro­or­ga­niz­mų. Ma­žajam žmogučiui nebūtinas ste­ri­lu­mas, jam tik reikia šva­ros. Sušilęs, girdėdamas įprastą mamos širdies ritmą, vaikelis pradeda ak­ty­viai ieško­ti krū­ties ir žįs­ti. Mamos baiminasi pirmojo žindymo, bet juk ligoninėje visada į pagalbą atskubės akušerė ir padės išmokti taisyklingai žindyti.  

Kuo naujagimiui svarbus priešpie­nis, pirmieji motinos pieno lašeliai?

Pirmą kartą naujagimį reikėtų mai­ti­nti ne trum­piau kaip 30 min. Šis lai­kas būtinas, kad motinai iš­si­skir­tų hor­mo­nas pro­lak­ti­nas, ku­ris pri­verčia krū­ties ląs­te­les ga­min­ti pie­ną. Pirmieji mamos pieno lašai apsaugo nau­ja­gi­mį nuo hi­pog­li­ke­mi­jos (su­mažė­ju­sio cuk­raus kie­kio krau­jy­je), in­fek­ci­jos, nes prieš­pie­ny­je gau­su imu­nog­lo­bu­li­nų; jame yra vi­ta­mi­no A, au­gi­mo fak­to­rių ir kt. Priešpienis tu­ri lais­vi­na­mą­jį po­vei­kį, ska­ti­na pa­siša­lin­ti me­ko­ni­jų, ir tokiu būdu yra ge­ra nau­ja­gi­mių gel­tos profilakti­kos priemonė. Jei­gu mažylis gi­mė per Ce­za­rio ope­ra­ci­ją, pir­mą kar­tą tu­ri bū­ti pažin­dy­tas ta­da, kai ma­ma ga­li są­mo­nin­gai į jį re­a­guo­ti. Jei ope­ra­ci­jos me­tu bu­vo nau­do­ta epi­du­ri­nė, spi­na­li­nė ne­jaut­ra, vai­ką ga­li­ma žin­dy­ti jau ope­ra­ci­nė­je. (Nuo­gas nau­ja­gi­mis ga­li bū­ti gul­do­mas ant mo­ti­nos nuo­gos krū­ti­nės. Bū­ti­na per­so­na­lo ar­ba vai­ko tė­vo pa­gal­ba.)
 
Ar dažnai reikia maitinti naujagimį? Per kiek laiko jis pasisotina? Ar skiriasi pienas maitinimo pradžioje ir pabaigoje?
 
Reikėtų maitinti kūdikį, kai tik jis pareikalauja, kai nori valgyti. Pirmosiomis dienomis mažylis daug nesuvalgys, kadangi jo skrandis dar labai mažas, greitai išsenka jėgos. Tačiau žįsti jis norės dažnai. Dauguma naujagimių reikalauja maitinti nuo 10 iki 12 kartų per parą. Kol pieno gamyba dar reguliuojasi, reikėtų vaiką pažadinti ir pamaitinti, jeigu jis miega ilgiau kaip tris valandas dieną arba ilgiau kaip keturias naktį. Kitaip jis atsibus pernelyg alkanas ir negalės taisyklingai žįsti. Nusistovėjus tam tikram ritualui, mažylis pabus pats, kai jam reikės.

Ar kūdikiui pakanka pieno?

Daugeliui pirmą kartą krūtimi maitinančių motinų kyla abejonių, ar vaikui pakanka pieno. Ar mažylis valgo, galima nustatyti, kai girdėti ne tik žindymo, bet ir rijimo garsai. Tai parodo ir geras pamaitinto vaiko miegas. Jeigu jo pilvelis pilnas, o vystyklai sausi, jis iškart po maitinimo turėtų nugrimzti į ramų miegą. Kad naujagimis pasisotina, galima spręsti ir iš kitų požymių. Iki šeštos savaitės mažylis šlapinasi apie 10–12 kartų per parą bei nuo dviejų iki penkių kartų skystokai ir gelsvai pasituština. Kai kurie naujagimiai taip gerai suvirškina pieną, kad tuštinasi labai retai. Žindomo naujagimio ir kūdikio šlapimas šviesiai geltonas, o ne tamsiai geltonas ar oranžinis. Po kiekvieno maitinimo atrodo, kad krūtys minkštos ir tuščios.
 
Sakoma, kad ilgai maitinusi savo pienu vaikus moteris rečiau suserga vėžiu? Ar tai pagrįsta? Kuo žin­dy­mas nau­din­gas ma­mai?

Maitinimas krūtimi naudingas ir pačiai mamai. Visų pirma, tai idealus būdas užmegzti su naujagimiu tvirtą ryšį. Taip pat jis skatina hormonų, kurie sutraukia gimdą iki prieš nėštumą buvusio dydžio, išsiskyrimą. Tyrimai rodo, kad pavojus prieš menopauzę susirgti krūties vėžiu krūtimi maitinusioms motinoms yra 50 procentų mažesnis. Tai sumažina ir kiaušidžių vėžio bei osteoporozės pavojų. Maitinimas krūtimi padeda sulieknėti.
Maitinant krūtimi, moters organizme sudega tam tikri riebalai, kurie buvo jame susikaupę nėštumo metu. Maitinimas krūtimi leidžia sulieknėti reikiamu tempu. Iškart po gimdymo itin staiga sulieknėti nereikėtų. Kad moterys maitindamos krūtimi nepertemptų savo organizmo, jų svoris turėtų būti nuo 2,5 iki 5 kilogramų didesnis nei prieš nėštumą.
Jeigu kilogramus meti pernelyg greitai, gali sutrikdyti pieno gamybą kaip tik tuomet, kai vaikas auga greičiausiai, ir jam reikia kuo daugiau maisto. O tie keli papildomi kilogramai natūraliai išnyks per pirmuosius šešis mėnesius.
 
Ką daryti, kai krūtys ištinsta, pakyla temperatūra? Jaunos mamos neretai puola panikuoti ir nustoja žindyti…
 
Svar­biau­sia – klausyti medikų patarimų. Dar reikia didelio no­ro ir tikėjimo, kad viskas pasiseks. Mamytės dar laukdamos vaikelio, turėtų tinkamai pasirengti motinystei ir būsimajam kūdikio maitinimui. Mo­te­ris pri­va­lo ži­no­ti, ko­kie sun­ku­mai ga­li iš­tik­ti, kur ir kaip ieš­ko­ti pa­gal­bos bei tai, kad už­klu­pu­sias bė­das la­bai leng­va iš­spręs­ti pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tą. La­bai svar­bus mo­ti­nos no­ras žin­dy­ti kū­di­kį. Pa­si­tai­ko at­ve­jų kad mo­ti­nos at­gauna pie­ną, kai jo  su­mažė­ja ar jis vi­sai din­gsta dėl mo­ti­nos ar kū­di­kio li­gos.
 
Jei pakilo temperatūra, nereikia išsigąsti. Krūtys pasidaro karštos ir patinusios dėl pritekėjusio kraujo ir audinių skysčio į išsiplėtusias kraujagysles. Šios išsiplėtė tam, kad atplukdytų reikiamą medžiagų kiekį į krūties alveoles pieno gamybai.
Norint, kad nemalonūs jutimai būtų menkesni ir kuo greičiau praeitų, reikia: būti kartu su savo vaiku nuo pat pirmos gyvenimo akimirkos ir žindyti jį pagal jo poreikį; esant karštoms, skausmingoms krūtims, dėti ne šiluminius kompresus, o ledą ne ilgiau kaip 20 minučių, tačiau prieš žindymą būtina krūtis atšildyti šiltu kompresu arba pasigarinti virš karšto vandens puodo, arba palįsti po karštu stiprios srovės dušu 5–10 min. Jei užčiuopėte skausmingą sukietėjimą:
duokite iš eilės žįsti skausmingą krūtį 2–3 kartus. Iš kitos tik truputį nutraukite pieno. Arba trumpai duokite pažįsti sveiką krūtį, o po kelių minučių perkelkite prie skausmingosios; parinkite tokią kūdikio poziciją, kad jo apatinis žandikaulis būtų ties sukietėjimu;
masažuokite maitinimo metu krūtį labai švelniais sukamaisiais, stumiamaisiais, glostomaisiais judesiais nuo krūties pagrindo link spenelio; 
 
Mamas vargina “nugraužti” speneliai, ar galima to išvengti ir kaip gelbėtis, jeigu taip nutinka…
 
98 proc. tai yra ne­tai­syk­lin­go žin­dy­mo pa­sek­mė. Bū­ti­na ieš­ko­ti prie­žas­ties, su­kė­lu­sios spe­ne­lių pa­žei­di­mą. Reikėtų kreiptis į žindymo konsultantę ar išmanantį žmogų, kuris padėtų  pakoreguoti žindymo techniką. Patarėjas turėtų stebėti, kaip jūs žindote kūdikį, ir koreguoti netikslumus.
Nereikia plauti krūties prieš kiekvieną maitinimą ir po, ypač su muilu. Apsiprausti siūloma vieną kartą per dieną. Po maitinimo išspauskite lašą pieno ir palikite nudžiūti, kuo ilgiau pagulėdamos atviromis krūtimis (bent 20 min.); 2–3 kartus nemaitinkite iš tos krūties, kurios spenelis suskilęs. Nepamirškite iš tos krūties nutraukti pieną rankomis. Žiūrėkite, kad besiliečiantys prie krūties drabužiai būtų visada sausi. Tam labai patogu naudoti įdėklus į liemenėlę.
Jei pa­ko­re­ga­vus kū­di­kio pa­dė­tį prie krū­ties, ne­pa­vyks­ta už­gy­dy­ti spe­ne­lių, rei­kia spe­ne­liams „su­teik­ti ra­my­bę“, t. y. ne­žin­dy­ti kū­di­kio, net ir su ant­spe­niais! BŪTINA iš­trauk­ti pie­ną ir jį su­mai­tin­ti iš puo­de­lio, švirkš­to. Jo­kiu bū­du ne iš bu­te­liu­ko, nes pažeis­ti spe­ne­liai yra ne­tai­syk­lin­go žin­dy­mo pa­sek­mė, o bu­te­liu­kas for­muo­ja ne­tai­syk­lin­gus įgūdžius. Ne­rei­kia jau­din­tis, jei kū­di­kis pra­ri­jo iš su­ski­lu­sio spe­ne­lio pa­si­ro­džiu­sį krau­ją. Jis ne­kenks­min­gas. Kū­di­kis ga­li at­pil­ti su krau­jo prie­mai­ša ar pa­si­tuš­tin­ti tam­ses­nė­mis iš­ma­to­mis.
 
Iki kiek maitinti kūdikį? Ar vai­kai krū­ties at­si­sa­ko pa­tys? Kada motinos pienas vaikui jau nebereikalingas?
 
Vai­kai krū­ties at­si­sa­ko pa­tys,  kai vi­sos or­ga­niz­mo sis­te­mos su­bręs­ta funk­cio­nuo­ti be anks­čiau mi­nė­tų mo­ti­nos pie­no me­džia­gų. Krū­ties at­si­sa­ky­mas, ar­ba at­jun­ky­mas, pra­si­de­da nuo 9 mėn. Di­džio­ji dau­gu­ma ma­žy­lių at­si­sa­ko krū­ties bū­da­mi 3–4 me­tu­kų. Jei vai­kas sil­pnas, li­go­tas, jis ga­li žįs­ti net iki 7 me­tų.
 
Kada nereikėtų nutraukti žindymo?
 
Žindymo nutraukimas yra stresas organizmui, ypač virškinimo sistemai.
Jei vaikas serga, negaluoja (net jei viduriuoja), nenutraukite žindymo, nes mamos pienas padeda jam greičiau pasveikti. Vasaros karščiai taip pat nėra palankus metas nujunkyti vaiką nuo krūties. Aukštoje temperatūroje maisto produktai greičiau genda, didesnė žarnyno infekcijų rizika. Jei taip nutiko, primaitinimą teks atidėti, ir ligos metu gerti tik mamos pieną.
Netinkamas metas nujunkyti vaiką nuo krūties, jei laukia svarbios permainos (gyvenamosios vietos pakeitimas; kelionė; mamos išėjimas į darbą/mokslus), nes vaiko organizmui tai būtų tik dar vienas streso faktorius.
 
Knyga ,,Laukiame naujagimio"

 

 

Komentaras


Vardas
El. paštas
Komentaras


Apsaugos kodasApsaugos kodasKiti komentaraiĮgūdžiai Data: 2019-07-14 11:07:45
Be abejo, motinos piene yra absoliučiai visos vaikui vystytis ir augti reikalingos medžiagos, kurios dar ir saugo mažylį nuo ligų, infekcijų, formuoja imunitetą. Ką jau kalbėti apie žindant teikiamus saugumo, švelnumo ir ramybės jausmus, padedančius vaikeliui pažinti bauginantį pasaulį. Tik betarpiškai bendraujant su savo mažyliu įgaunami visi reikalingi įgūdžiai http://www.avent.limedika.lt/nesciuju-kursai

Arta Data: 2019-07-14 11:07:28
Be abejo, motinos piene yra absoliučiai visos vaikui vystytis ir augti reikalingos medžiagos, kurios dar ir saugo mažylį nuo ligų, infekcijų, formuoja imunitetą. Ką jau kalbėti apie žindant teikiamus saugumo, švelnumo ir ramybės jausmus, padedančius vaikeliui pažinti bauginantį pasaulį. Tik betarpiškai bendraujant su savo mažyliu įgaunami visi reikalingi
nomeda Data: 2016-06-20 10:06:18
Na tikrai

daivux Data: 2016-05-11 12:05:14
Labas.

 
 
 
Nariams
Jūsų el. paštas   Slaptažodis  
   
       
Prisiminti duomenis    
       
Slaptažodžio priminimas Registracija    
Mes Facebook'e
 
 
 
Reklama

 
 
 
 
 
 
 
El. p.: info@mamosdienorastis.lt
Visos teisės saugomos, 2010

Struktūra     Rašykite mums     Reklama     Atsakomybės ribojimas     Apie projektą