Mama - tai angelas žemėje (autorius nežinomas).

 
    Konkursai      Klausk specialisto       KNYGYNĖLIS      Naujienos      Liniuotės      Forumas     
 
Straipsniai
Laukimo stebuklas

Kūdikis

Mažylis

Darželinukas

Mokinukas

Lavinimas

Mamos kampelis

Jis ir Ji

Sveikata nuo A iki Ž

Auksarankių studija

Susitikime virtuvėje

Nori tikėk, nori ne

Pranešimai spaudai

 
 
Naujausia konkurso nuotrauka

VISI KONKURSAI >>>

 
 
Kiek vaikui dienų?
 
Draugai

 
 
 

 
 

 
 
 

Lavinimas > Eilėraščiai ir pasakos vaikams > Eilėraščiai
Dalintis


         
Robertas Gustaitis
 
Slenka palei upę rūkas
Tarsi baltas pienės pūkas,
Tarsi pasakos močiutės
Lengvos, spindinčios, švelnutės...

Susupa berželį baltą
Ir eglaitėms vis po paltą.
Seną gluosnį užliūliuoja,
Žemę kamuoliais užkloja.
 
Ak, smagu tą tykų rytą
Rūko pagalvėm braidyti!
Noris žaisti ir kvatoti,
Ir rūke pasivolioti...

Bet... Saulutė jau nubudo
Ir neliko rūko rūbo.
Rasele suspindo rytas,
Visas rūkas išbraidytas!
 

                   Robertas Gustaitis
Štai mama labanakt linki,
Ir užgęsta žiburys...
Žengia ji tylučiais žingsniais,
Tyliai užveria duris...

Tuoj iš kampo - ten, kur stovi
Kibiras ir šepetys-
Išlenda nykštukas storas,
Blizgina tamsoj akis...

Tarp užuolaidų, už lango,
Skrenda ragana juoda,
Plaikstos vėjy paslaptingai
Didelė tamsi skara...

O ant stogo - aš prisiekiu:
Kelia puotą slibinai!
Na ir kur tas rytas dingo!?
Kada baigsis tie kerai!?
 
 
Nijolė Morkūnaitė 
Snaigė
 
Pasakyki, snaige, ar toli leki,
Kol ant žemės baltu patalu lieki?
 
Pasakyk man, snaige, ką daugiau tu moki?
Ar tik, vėjui pučiant, snaigių šokį šoki?
 
Ištiesiau aš ranką, snaigė  nusileido.
Lengvą ją ir šaltą priglaudžiau prie veido.
 
 
Šalna
 
Kai termometras rodo nulį,
Pikta šalna pakrūmėj guli.
 
Žolę sode baltai nudažo.
Negaili net žiedelio mažo.
 
Ji gnaibo nosį, pirštukus,
Su vėju lekia per laukus.
 

Nijolė Morkūnaitė
Ledo pilis
 
Žmonės kalba. Žmonės matė.
Kai Šaltukas pilį statė.
Ledo stogas. Ledo menės.
Pilį saugo besmegenis.
 
Menėj dega ledo žvakės.
Nuo šviesų net raibsta akys.
Apie pilį snaigės šoka.
Kyla, leidžias, kaip tik moka.
 
Bet klausyk, pily naujiena –
Saulė švietė visą dieną.
Pilies bokštai sumažėjo.
Menėse vanduo varvėjo.
 
O jau po trijų dienų
Pažiūrėt pilin graudu.
Pasidžiaugus saulute,
Ji pavirto balute.
 
 
Svetainės lankytoja Rita
Mus užpuolė kosuliai
 
Mus užpuolė nelauktai kosuliai didžiuliai
Kostim, čiaudom, karkaliuojam,
Verkiam ir sloguojam.
Vienas žodis - negaluojam.
 
Mums nereik tokių draugų,
Kosulių bei čiaudulių.
Mes su jais rimtai kovosim,
Vaistus gerti nenustosim.
 
Tepamato kosuliai,
Kad vaikai jiems ne draugai.
 

Jonas Lapašinskas
Senis Šaltis
 
Baltučiu takučiu, su maišu ant pečių,
Kailinėliais baltais vaikšto Šaltis rytais,
Vakarais ir dienom, šalto vėjo pėdom...
 
Jo ledinė lazda ir šerkšnota barzda.
Akiniai dideli – Šaltis mato toli...
Kaip ten žaidžia vaikai, ar geri jie draugai.
 
Ar jie prausias švariai, ar jie mokos gerai.
Jei gerai – linksmas jis pasibels į duris.
Dovanėlių atneš... Gausi tu, gausiu aš...
 
 
Justinas Marcinkevičius
Aš buvau pipiras
 
Aš buvau pipiras, o dabar jau vyras.
Lovoj ankšta. Kai guliu,
Išsitiesti negaliu.
 
Aš buvau pipiras, o dabar jau vyras.
Tėtės batais apsiaunu –
Per ankšti. Nepaeinu.
 
 
Sapnas
 
Sapnavau, sapnavau, kad Mėnulyje buvau.
- Ką gi tu matei Mėnuly?
- Ten saldainių krūvos guli,
Stovi kalnas šokolado, o ledų, o ledų –
Vos gali paeit – slidu!
Puoliau valgyt ir laižyti, net širdis apsalo...
Bet pažadino mamytė:
Pusryčiai ant stalo...
 
 
Mano laivelis
 
Mano laivelis iš beržo tošies,
Sėdi jūreiviai ten atsilošę.
 
Vištos irkluoja, antis vairuoja.
Mano laivelis jūrom važiuoja.
 
 
 
 
 
 
 

         Salomėja Nėris
Senelės pasaka
 
Apšerkšniję mūsų žiemos -
Balta, balta - kur dairais -
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas -
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.

Apie trečią brolį Joną -
Koks jis raitelis puikus.
Apie Eglę - žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.

Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal...
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal! -

Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu -
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.

Našlaitėlė gero būdo -
O jos pamotė pikta …
Bet… senelė užusnūdo.
Ir jos pasaka baigta.
 
Janina Degutytė 
Laiškas
 
Mamai laiškus neša, tėčiui laiškus neša,
Tiktai man laiškelio niekas neparašo.
 
Aš labai norėčiau laiškininku būti.
Ir visiems, kas laukia, neščiau po laiškutį.
 
Kartais laiškas linksmas kaip lankos drugelis.
Kartais laiškas liūdnas kaip rasos lašelis.
 
 

                  Jonas Strielkūnas 
Šakar makar
 
Ar žinai, kas buvo vakar?
Vakar buvo šakar makar.
Šakar makar – tai toks laikas,
Kai nurimt negali vaikas.
 
Eina, bėga, kūliais virsta,
Įsipjauna kartais pirštą.
Imas darbo ir nebaigia,
Lenda ten, kur jam nereikia.
 
  Juta Liutkevičiūtė
Močiutė
     Savo mylimai ir vienintelei močiutei

Mano močiutė - geriausia siuvėja!
O mano - dainuoja dainas!
O mano - pati kaime žemę akėja,
Ir kalba Dievuliui maldas.

Pyragą skaniausią iškeps tiktai mano!
O mano man kojines numegs!
O mano močiutė sedės užu stalo
Ir pasaką gražią paseks.

Ir gyrė kiekvienas tik savo močiutę,
Tie kaimo padūkę vaikai. 
Tik nieks iš jų būrio tikrai nesuprato,
Kad kalba be galo kvailai...

O jei kas paklausia, jei kam įdomu -
Man mano močiutė geriausia!
Ir siuva, ir mezga, dainas gal dainuoja,
Bet man ji pati mylimiausia!
 

            Juta Liutkevičiūtė
Prie knygos senos
 
Stiebai jau nulinkę ramunių baltų,
Užmigo ir skruzdės po ryto darbų.
Jau saulę apklojo debesų patalai,
Mėnulis sargybon atplaukia ramiai.

Jau žuvys nurimę, sugulę dugne,
Ir kiškis eglyne giliam jau sapne.
Laputė ir vilkas, pulkelis žąsų,
Seniai jie sumigę, seniai jau tamsu.

Tik tu namie rymai,
Prie knygos senos.
Kurioj karalaitė,
Jau greitai miegos.
 
 
 
 
 
 
 
Robertas Gustaitis
  
Vieną kartą prie arbatos
Susirinko penkios tetos:
Viena atnešė raguolį,
Kita iškepė meduolį,
O trečioji, ta storulė,
Tempė ryšulį cibulių...
Ketvirtoji- raikė sūrį
Ir sukvietus vaikų būrį
Padalino po riekutę,
Tam, kas ištiesė rankutę...
Gi penktoji - tinginėlė,
Jai iš ryto strėnas gėlė,
Atkrypavo be ragaišo
Kai jau nebeliko vaišių...
Štai kaip buvo kai arbatos
Susirinko gerti tetos...

 
Robertas Gustaitis
  
Rytą, saulė vos pakils,
Įsijungia viens-du-trys
Žiogo radijo stotis.
Pradžioje užgroja himną
Pievai, nakčiai paslaptingai,
O vėliau, programoj ryto -
Sveikinimai viens po kito:
Žinias, orą... taip toliau...
Sužinosite vėliau...
Telefonai net raudoni-
Visi nori tarti žodį:
Kregždė sveikina Balandį
Sraigė- savo namą brangų...
Ir netyla visą dieną
Programa „Saulėta pieva“.
 
Giunteris Zalmanas,
iš knygos „Žaidimų skrynelė“, 1988
Akytės tau – kad verktumei
 
Akytės tau – kad verktumei,
O kumščiai – kad kumščiuotum,
Tau keliai – kad ropotumei,
Pirštukai – kad skaičiuotum.
Nosytė – kad tekėtų,
Liežuvis – rodyt draugui,
Ausytės – negirdėti,
Kakta – ragučiams augti.
Žandukai – kad išteptum
Uogienėm ir garstyčiom,
Galva – kad susiprastum,
Kas neteisinga šičia.
 
  
 

Iš knygos „Kalėdų žvaigždė“,
Kaunas, 1938
Stebuklai
 
Kartą vidury dienos
Mėnuo pasirodė.
Bitė jojo ant meškos,
Krosnis virė puode.
 
Šaukštai duoną ėmė riekt,
Peiliai putrą srėbė,
Upės vynu ėmė bėgt,
Sūriu ugnį žiebė.
 
Knygos nešė vaikučius,
Suolas raidę rašė,
Varlės skraidė po medžius,
Plunksnos Barbę pešė. 
 
 
              Petras Panavas 
Apie Zuikį ir Zuikienę
 
 Kartą Zuikis ir Zuikienė
Krūmuos kepė kiaušinienę.
 
Skrido pempė viršum krūmo
Ir pamatė – virsta dūmai!
 
Žvilgt į savo pilką lizdą:
Ten – tiktai lukšteliai blizga.
 
Kad įdūko kuodotoji!
Visos plunksnos piestu stojo.
 
Visas laukas buvo pilnas
Pempių klyksmo, Zuikių vilnos.
 
Nuo to sykio, nuo to karto
Kopūstienę Zuikiai kerta.
 
Kai kas mini kiaušinienę,
Rausta Zuikis ir Zuikienė...
 

Lietuvių liaudies
Šarkelė varnelė
 
Šarkelė varnelė užlipo ant mūrelio.
Vakarienę virti ruošias
Verda vaikams puodą košės.
Maišo košę samteliu,
 
Dangsto puodą sparneliu.
„Duosiu tam ir duosiu tam,
Duosiu tam ir duosiu tam,
O šitam neduosiu.
 
Šitas dykas gulinėjo,
Malkų nešti nenorėjo.
Nesugrūdo anei grūdo,
Neužmaišė nei ragaišio,
Krosnies iškūrenti nėjo,
Su vaikais nevaikštinėjo – tinginio pantis.“
 
 
  
 
 
Dalia Gerasimavičienė
Logopediniai eilėraščiai iš
knygos „Vaikučiai šnekučiai“
Radinys                               S-Š
 
Rado šarka ant šakos
Seną švarką be sagos.
 
Radinys išties puikus.
Šilta šarkai žiemą bus.
 
Supas ant sausos šakos
Šarkos švarkas be sagos.
 
 
Sigutė ir Cibutė                  S-C
 
Turėjo Sigutė ožkelę Cibutę.
Cibutė kojelėm taukšt taukšt –
Sigutė Cibutei per uodegą pliaukšt.
 
Supyko Cibutė – įspyrė Sigutei.
Sigutė Cibutei per uodegą pliaukšt.
Cibutei beliko tik gailiai užbliaut.
 
 
Piktas vėjas                         R
 
Jūra pyko, šniokštė, barės,
Iš pajūrio žmones varė.
Smėlio pilį vėjas griovė.
Nuo galvos kepurę rovė.
 
 
 
 
 
 
 

                Kazys Boruta 
Garnys
 
Garny, garny, ga ga ga!
Tavo pati ragana,
Išvažiavo žagarų,
Parvažiavo be nagų.
Man bandelės nekepė,
Kad ir kepė – nedavė,
Po varteliais pakišo,
Žila kiaulė iškniso.
 
Garny, garny, ga ga ga!
Tavo pati ragana,
Po varteliais pakišta,
Šiaudų kūliu užkišta.
Tie varteliai virst virst,
Tavo pati virkt virkt!
Tie varteliai sudegė,
Tavo pati nulėkė.
 
Garny garny, ga ga ga!
Bus tau ir varlės gana.
 
 
           Rimantas Klusas
Lakas
 
Kai mama nagus lakuoja,
Aš po kambarį trankaus.
Tai už fotelių kukuoju,
Tai kakta į spintą kaukšt.
Nes mamytė dėl tų pirštų
Visada mane pamiršta.
 
Šiandien man prastokai sekas -
Mama trankos - baigės lakas.
 
 


Ši rubrika bus nuolat papildoma. Prie jos kūrimo kviečiame prisidėti ir svetainės lankytojus. Siųskite savos kūrybos ar jums patinkančius kitų autorių eilėraščius adresu info@mamosdienorastis.lt , ir jais galės pasidžiaugti visų svetainės lankytojų vaikučiai.

Komentaras


Vardas
El. paštas
Komentaras


Apsaugos kodasApsaugos kodasKiti komentaraiRegina Data: 2021-12-07 14:12:00
Sveiki,yra gražių eilėraščių, ačiū! Bet apie "per uodegą pliaukšt" ir pnš. - ištrinčiau :) Ir tas "Lakas" smagus, juokiausi, bet šiaip liūdna kasdienybė.

kornelija Data: 2013-11-29 13:11:12
grazus eilerastukai

sandra Data: 2013-04-23 15:04:32
man reikia kad butu daina sakar makar tai toks laikas

armandas Data: 2013-02-14 23:02:56
visi eilieraisciai geri bet man reikia trumpesno eilieraiscio

lille Data: 2013-01-11 16:01:24
;)

Meilute Data: 2013-01-11 16:01:25
Kokio grazus eilerasciai ! :D

Data: 2012-04-23 20:04:07
nesamone o kur laiskai mamai

Data: 2012-01-24 16:01:46


Data: 2011-12-22 19:12:48
faina

milda Data: 2011-12-21 14:12:09


nijolyte Data: 2011-12-20 10:12:14
Morkunaites ,,Ledo pilis" eil.Youtube.com radau karaoke melodija.Reik ivest arunelis44 ir pamatysit.Ir dar kitu daineliu yra.

ugne Data: 2011-12-19 18:12:37
saltukas eilerastis labai grazus tik jo autoriu pamirsau tai padekit

ugne Data: 2011-12-19 18:12:06
labai prasiau pasakykit autoriu

ugne Data: 2011-12-19 18:12:43
gal kas man galetu padeti gal jusu vaikas 1kl. mokesi eilerasti salukas (sniego kepure snaigiu paltukas vaisksto po giria baltas saltukas) dar raso apie volka)

rugile Data: 2011-12-14 20:12:12
bjauru net labai

Data: 2011-12-06 14:12:29


pina Data: 2011-11-28 18:11:12
aciu dievui buvau pametusi eilerasti snaige tai dabar nusirasiau

rugile Data: 2011-11-27 19:11:09
eina eina kaledo senelis ir zuri kur nešti dovanu ir ziuri gerus vaikus kam nešti dovanu zinokite bukite geri vuikucei ir tada atnes dovanu

karolina Data: 2011-11-22 22:11:32
gi nesirimuoja nu kas cia per???????????

akvile Data: 2011-11-22 22:11:34
pusninuos nikstukai miega idelu lig ant sviesto paklota vauuuuuuuuuuuuu bravo

emilkila Data: 2011-11-22 19:11:28
nu ir trumpi

aura Data: 2011-11-16 17:11:43
aira 2011-10-11 01:00:1 :+]

livija Data: 2011-11-16 16:11:24
livija data 2011-5-10 16:51:31 nu grazu dievui reike dekot kat sukure jus easytoj;} :):d;];[:( :d ;d :p @@@@@222@2@2@22@22@

lina Data: 2011-10-19 18:10:06
nu grazu dievas tai geras o tu nori pasisisti

inga Data: 2011-08-22 14:08:30
:D

sima Data: 2011-06-01 11:06:55
manlabai patiko sitie eilerascei visus perskaiciau puiku

Daiva Data: 2011-05-05 12:05:26
gal koki neilga eilerastuka turite apie tigriuka, arba klauniuka. aciu

laima:) Data: 2011-04-16 08:04:42
fainus eilerasciai be galo:D:):D

laima:) Data: 2011-04-16 08:04:31
fainus eilerasciai be galo:D:):D

alina Data: 2011-04-14 18:04:21
:D

julija Data: 2011-04-09 11:04:06
isvis gavno is gavnaus

alina Data: 2011-03-31 15:03:14
labai patiko eilerasciai

armandasx1 Data: 2011-03-21 21:03:35
man labai patinka j.degutytes poezija

jonas Data: 2011-03-21 21:03:36
as saves nekenciu

gabija Data: 2011-02-25 14:02:11
man patinka sitas lakas

Katrina Data: 2011-02-19 18:02:14
As gimiau vakar, O siandien jau gimtadienis, Ateina sveciai, Nieko neatnesa.

eglina Data: 2011-02-13 15:02:41
Labaj labaj grazus eilerasciai

Eliza Data: 2011-02-12 21:02:53
ziauri eilerasciai :p

batonas Data: 2011-02-08 21:02:54
oooooooooo cia tai pavaro komentaras vardas eikit.... :) :D

vaida Data: 2011-02-03 18:02:16
bnsdjfkl;jkdsbflgsdu;ifgbsdmnfbmnsdbghsdkkbn jkfvbsdjkgfbsd uibhsfmnd vjksbdg jgkbsdg fhkdbsgkvjbc djkfbjdklsgb

Data: 2011-02-02 19:02:42


Data: 2011-01-28 21:01:39
jlllllllllpik;lk.

etyuiopas Data: 2011-01-28 21:01:16
sausis

vardas Data: 2011-01-18 20:01:47
eikit nachui juokaujiu

vardas Data: 2011-01-18 20:01:57
kaip smagu zuiret pro langa kai namie jauku ir silta kai pro langa zuiri tetis ir mama irkada visa siema salia man patiko mano darbas man jis duoda pinigu as galui sau nusipirkti ka tik norui as galui. ir babuti su sveciais ir su oboliais

g@bi Data: 2011-01-18 19:01:38
man ziauriai patinka eilerastis mociutes pasaka as ji net atmintinai mokausi!!!!!!!!!!!!!! =)

Poete Data: 2011-01-18 19:01:03
man labai patinka Salomejos Neries eilerastis,,Mociutes pasaka,,

Data: 2011-01-17 12:01:31
bfffyufguoj;bugyufy68o0ftydc685ds

eidvile Data: 2011-01-12 15:01:27
man labiausiai patinka lakas labai juokinga hi hi hi :)

eidvile Data: 2011-01-10 21:01:13
labai grazus eilerastukai

eidvile Data: 2011-01-10 21:01:02
labai grazus eilerastukai

vakare Data: 2011-01-09 17:01:25
nezinau

loriukas Data: 2011-01-08 17:01:02
labai grazus eilerascias

 
 
 
Nariams
Jūsų el. paštas   Slaptažodis  
   
       
Prisiminti duomenis    
       
Slaptažodžio priminimas Registracija    
Mes Facebook'e
 
 
 
Reklama

 
 
 
 
El. p.: info@mamosdienorastis.lt
Visos teisės saugomos, 2010

Struktūra     Rašykite mums     Reklama     Atsakomybės ribojimas     Apie projektą