Mama - tai angelas žemėje (nežinomas autorius)

 
    Konkursai      Klausk specialisto       KNYGYNĖLIS      Naujienos      Liniuotės      Forumas     
 
Straipsniai
Laukimo stebuklas

Kūdikis

Mažylis

Darželinukas

Mokinukas

Lavinimas

Mamos kampelis

Jis ir Ji

Sveikata nuo A iki Ž

Auksarankių studija

Susitikime virtuvėje

Nori tikėk, nori ne

Pranešimai spaudai

 
 
Naujausia konkurso nuotrauka

VISI KONKURSAI >>>

 
 
Kiek vaikui dienų?
 
Draugai

 
 
 

 
 

 
 
 

Lavinimas > Eilėraščiai ir pasakos vaikams > Eilėraščiai apie žiemą
Dalintis

Na ir kas, kad žiema šiais metais nepasirodo visu gražumu: nėra sniego, varveklių, pusnynų ..., vaikai negali slidinėti, čiuožinėti bei važinėtis rogutėmis....

Tačiau apie tai galima pagalvoti ir tikėtis, kad, žiemai persiritus per Naujųjų Metų slenkstį, galėsime džiaugtis baltučiu sniegu, apšerkšnijusiais medžiais bei visomis žiemos linksmybėmis.


 
 
  Salomėja Neris
 
  Senelės pasaka
 
 Apšerkšniję mūsų žiemos, 
 Balta, balta - kur dairais. -
 Ilgas pasakas mažiemus
 Seka pirkioj vakarais.

 Apie klaidžią sniego pūgą,
 Saulės nukirptas kasas. -
 Apie žąsiną moliūgą,
 Kur išskrido į dausas. -

 Apie vilką, baltą mešką,
 Burtus, išdaigas velnių, -
 Apie vandenis, kur teška
 Iš sidabro šulinių.

 Apie trečią brolį Joną -
 Koks jis raitelis puikus.
 Apie Eglę - žalčio žmoną,
 Medžiais paverstus vaikus.

 Kaip našlaitė nusiminus
 Grįžo tuščiomis atgal...
 Brenda pušys per pusnynus
 Ir išbrist niekaip negal. -

 Pusnynuos nykštukai miega. -
 Aukso žuvys po ledu. -
 Bėga ragana per sniegą,
 Nepalikdama pėdų.

 Našlaitėlė gero būdo. -
 O jos pamotė pikta …
 Bet… senelė užusnūdo, -
 Ir jos pasaka baigta.
 
 
 
  V. Giedra

  Sniego senis

 Ties daržu,
 Ties daržu
 Stovi senis su ražu.
 Styro ūsai –
 Pagaliukai,
 Blyksi akys –
 Du angliukai...
 Skrybėlė šiaudinė,
 Nosis –
 Burokinė...
 O ant sniego senio nosies,
 Ant ilgosios,
 Raudonosios
 Šoka žvirblis laibakojis,
 Trypinėja
 Apšarmojęs...
 - Tu, žvirbleli,
 Tu, čirkšly,
 Ant stogų
 Pašokt gali,
 Ne ant senio nosies,
 Nosies
 Raudonosios...
 Neužpykink sniego senio,
 Neužpykink
 Besmegenio.
 Bus, žvirbleli, negražu,-
 Duos tau senis
 Su ražu.


 
  B. Pranskus – Žalionis
 
  Žiema miške
 
 Kaip graži žiema miške!
 Apsigaubusi puikia
 Skarele iš balto sniego,
 Štai pušis gražuolė miega.
 Į sniegų skraiste įveltas,
 Pasinėrė beržas baltas.
 Į pusnyną įsikasus,
 Slepiasi jauna eglaitė.
 Ir šermukšnių baltos kasos
 Lyg po miego išsisklaidė.
 Tartum smilktų laužo dūmai,
 Apšerkšniję stovi krūmai.
 Medžių galvos baltkepurės
 Gal svajoja, gal jau snaudžia...
 Neplazda jų baltos burės,
 Miškas miega, nebegaudžia.
 Sniego patalais užklotas,
 Miega žiemą miško plotas.
 Gera žiemą eit per girią,-
 Tik pusnynas kelia skiria.
 Pirmas pėdas nubridai,
 Vis nauji miške vaizdai.
 Nei kelelio, nei takučio,
 Spindi šerkšnas ant šakučių.
 Rodos, švelnios rankos baltos
 Apkabins tave nekaltos.
 Bet vos palietei spyglius –
 Tuoj šakelės nusigando,
 Sniego adatų įklius
 Į rankoves ir už sprando.
 Juokdamasis šluostais, purtais.
 Nusikratęs miško burtais,
 Vėl klampoji per kelmynes –
 Pirmas taką čia
 pramynęs.
 
 

 
  L. Degėsys
 
  Sidabrinė žiema
 
 Bus tylu, kad ir tu atbusi.
 ir per sodą ryte eidama
 Tu laiminga lengvai atsidusi:
 - Pagaliau sidabrinė žiema.
 
 Blyškiai šyptelės saulė per ūką,
 Paukštė šūktels girioj viena,
 ir blizgės lyg žavus atvirukas
 Po sniegu užpustyta diena.
 
 - Ak, kaip greitai prabėgo dienelė,-
 Pagalvok vakare migdama.
 Apie žiemą gražiausią dainelę
 Tyliai tyliai dainuoja mama.
 
 
  V. Valsiūnienė
 
  Su rogutėm

 Su rogutėm išlenktom
 Žvilgančiom alėjom,-
 Lekiam, lekiam mes, maži,
 Greitesni už vėją.
 
 Tviska snaigės sidabru,
 Trapios ir mažutės.
 Taip noretumėm ir mes
 Snaigėmis pabūti.

 Pablizgėti laukuose,
 Pasisukt alėjoj,
 Lėkt žiemužės takeliu
 Ir pralenkti vėją.
 
  M. Vainilaiti

  Sniego senis
 
 Mes nulipdėm Sniego Senį - Sniego Senį Besmegenį.

 Na, o Senis Besmegenis:
 -  Nesmagu, vaikai, be Senės! 

 Mes nulipdėm Seniui Senę -
 Kaip ir Senis - Besmegenę.

 Na, o Senė Besmegenė
 Anūkėlių užsimanė.

 Mes papustėm delnukus 
 Ir nulipdėm anūkus.


 
 N. Morkūnaitė 
 
  Ledo pilis
 
 Žmonės kalba. Žmonės matė.
 Kai Šaltukas pilį statė.
 Ledo stogas. Ledo menės.
 Pilį saugo besmegenis.
 
 Menėj dega ledo žvakės.
 Nuo šviesų net raibsta akys.
 Apie pilį snaigės šoka.
 Kyla, leidžias, kaip tik moka.
 
 Bet klausyk, pily naujiena –
 Saulė švietė visą dieną.
 Pilies bokštai sumažėjo.
 Menėse vanduo varvėjo.
 
 O jau po trijų dienų
 Pažiūrėt pilin graudu.
 Pasidžiaugus saulute,
 Ji pavirto balute.
 
 
 V. Didžiulienė
 
  Tai buvo žiemą
 
 Ledinės žvakelės ant stogo kabėjo,
 Tarp sniego sidabro žvaigždutės   
 žibėjo,
 Čiauškėjo sušalę, sustipę žvirbleliai,
 Skambėjo ant vieškelio skardūs 
 varpeliai
 Išdžiūvusios šakos lingavo nuo vėjo,
 Ir rodės, kad medžiai vaitojo  
 šnekėjo.
 Vaikai iš grytelių išbėgo į kiemą
 Naudotis žaislais, kuriuos atnešė  
 žiema. Jie mėtėsi sniegu, vikriai
 čiužinėjo,
 O sniegas nuo saulės žibėjo,  
  mirgėjo...
 
 
 K. Kubilinskas

  Sausis

 Brenda sausis su veltiniais
 Balto vėjo vėpūtiniais,
 Ir nustebęs žiūri sausis:
 Iš pusnyno – kyšo ausys...

 - Kelkis, kiški skeltanosi,
 Tu pusnyne suragosi!

 - Nesušalsiu, dėde sausi!
 Pusnys – patalai šilčiausi!
 Įsikasęs po sniegu,
 Kaip karalius aš miegu.

 
                    
 
 J. Lapašinskas
 
 
 Baltučiu takučiu, su maišu ant pečių,
 Kailinėliais baltais vaikšto Šaltis rytais,
 Vakarais ir dienom, šalto vėjo pėdom... 
 Jo ledinė lazda ir šerkšnota barzda.
 Akiniai dideli – Šaltis mato toli...
 Kaip ten žaidžia vaikai, ar geri jie  draugai.

 Ar jie prausias švariai, ar jie mokos gerai.
 Jei gerai – linksmas jis pasibels į duris.
 Dovanėlių atneš... Gausi tu, gausiu aš...
 
 E. Selelionis
 
 Besmegeniai
 
 Balti, šarmoti seniai
 Angliukų akimis..
 Ko liūdit, besmegeniai? –
 Dar žaisim su jumis.
 
 Tik štai skambutis šaukia
 Prie knygų, prie lentos.
 ... Ir besmegeniai laukia
 Vėl pertraukos kitos.
 
 Palei mokyklos sieną
 Apšalusiais veidais,
 Jie taip – kiekvieną dieną
 Sutinka mus rytais.
 
 Kadaise nulipdyti,
 Sukumpę į pečius,
 Žvilgsniu pavydžiai lydi
 Mokyklon vaikučius.
 
 
 J. Degutytė 

 Naujieji metai
 
 Mirga žvaigždėm ir snaigėm
 Žalios palaukių eglytės.
 Sidabro varpeliais aidi
 Naujųjų metų  rytas.

 Paukščiams parneš dovanų
 Saulę - raudoną uogą,
 Kiškiams - šiltų kailinių,
 Vaikams saldainių ir juoko.

 Spindi ledinis langas
 Briedžio ragais išrašytas
 Sidabro varpeliais skamba 
 Naujųjų metų  rytas.


 
 J. Janonis
 
 Žiema

 Kur pažvelgsi, visur balta.
 Gal ir saulei kartais šalta.
 Ot, kad ji atbėgtų čia,
 Kailiniais apgaubčiau ją.

 Ant krosnies man jų nereikia.
 Ką gi ten tas vėjas veikia!
 A, jis baldos į duris,
 Mano, gal atidarys.

 Ne, vyruti, neįeisi.
 Leisiu - šalčio man priveisi,
 Dėl tavęs drebėk paskui.
 Girdi, durys apsukui.

 Bet ir vėjas patikėjo-
 Jau pas langą subarškėjo.
 Barškink sveikas dar labiau-
 Aš tavęs nebebijau.


 
 J. Degutytė
 
 Vakaras prie lango 

 Pučia vėjas atšiaurus.
 Speigo žingsniai žvanga.
 Žydi sniego lelija
 Ant ledinio lango!

 Po egle sidabrine
 Baltas briedis miega.
 Šoka žvaigždės rateliu
 Aplink jį ant sniego.

 O kertelėj lango trykšta
 Mėlyni šaltiniai
 Ir snieginiai paukščiai čiulba 
 Ant karklų snieginių.

 Tviska mažas mėnesėlis
 Vidury to lango... 
 O už lango vėjas ūkia, 
 Speigo žingsniai žvanga.
 
 A. Matutis
 
 Zuikelis gruodžio pūgoje

 Pūgos šuoliuoja
 Per girią baltą.
 Pilkas zuikeli,
 Ar tau nešalta?

 Ką pasikloji,
 Kuo užsikloji,
 Ar drabužėlį
 Šiltą nešioji?

 Ar neužpustė
 Tavo trobelės,
 Tos, kur prie slenksčio
 Samanom želia?

 Ar židinėly
 Ugnužė dega,
 Ar kepa krosny
 Kiškių pyragas?..

 
 Justinas Marcinkevičius
 
 Kam pasiskųsti?
 
 Po pusnynais, po giliais
 Vasarėlė miega.
 O žiema visais keliais
 Vis dar veža sniegą.
 
 Negana užpustė šilą,
 Bet ir išdykauja:
 Ji ir man už kaklo pila
 Šalto sniego saują.
 
 Už apykaklės žiema
 Ėmė šaltį pūsti.
 Bėgsiu lėksiu verkadama
 Mamai pasiskųsti.
 
 Juokias iš manęs sesutė:
 - Grįžk atgal į kiemą –
 Pasiskųsk verčiau saulutei,
 Kad nubaustų žiemą.
 
 Aš sustojau, pagalvojau,
 Pagalvojau,  pasvarsčiau:
 Saulę debesys užklojo.
 Pas mamytę bus arčiau.
 
 
 V. Palčinskaitė

 Gražuolė eglutė

 Gražuolė eglutė
 Šypsojos linksmai,
 Kalėdų šalelėj
 Papuošta dailiai!
 Ir žėri , ir spindi,
 Didžiuojas jinai,
 Dailiais ir gražiais,
 Raudonais žaislais.

 Vaikučiai ją puošė
 Puikiau, vis puikiau,
 Eglutė šypsojos
 Linksmiau ir linksmiau.
 Tada išsitiesė,
 Papuošta įstabiai.
 Eglutė dėkojo
 Vaikučiams už tai.

 Mažieji atsakė:
 -Nėra juk sunku,
 Mes laukiame šventės,
 Tad švęskim kartu!
 Kalėdinė pasaka
 Baigsis juk greit -
 Skubėkit, vaikučiai,
 Į šventę ateit.
 
 
 V. Palčinskaitė

 Eglutė

 Kaip manai,
 Kaip manai,
 Kur eglutės
 Namai?

 Papuošta
 Aprengta
 Kambary –
 Lyg ne ta.

 Be sesulės,
 Mamos –
 Ne namuos,
 Ne namuos.

 Ne namuos,
 Ne namuos.
 Ilgesys
 Ją kamuos.

 Nes kaskart
 Vakare
 Šaukia eglę
 Giria.
 
 
 L. Šepkus
 
 Eglė pusny
 
 Miega berželiai
 Baltam patale.
 Egle eglele,
 Iš kur tu žalia?
 
 Kodėl nepagelto
 Šakelių šviesa?
 Kodėl nepabiro
 Spyglelių rasa?
 
 Eglė prabyl
 Didžiulėj pusny:
 - Kad žiemą budėčiau,
 Kai tu praeini,
 
 Kad močiau iš tolo
 Žalia skarele,
 Kad šildyčiau sniegą
 Žalia ugnele.
.
 V. Griciūtė
 
 Sveika, žiemuže
 
 Sveika, balta žiemuže,
 Su snaigių skarele,
 Su ledo kailinėliais
 Ir eglute žalia.
 
 Jau gruodžio šaltis kanda
 Veidelį, pirštukus.
 Paukšteliai išsigandę
 Plasnoja pas vaikus.
 
 - Mieli maži vaikučiai,
 Mums šalta, nejauku.
 Šiaurinis vėjas pučia,
 Mus veja nuo šakų.
  
 Paberkit trupinėlių,
 Dainuosime visi:
 - Sveika būk, žiemužėle,
 Šalta, bet nebaisi.
 
 
 K. Kubilinskas
 
 Žila žiemužė
 
 Šiaurys už lango ūžė:
 Žu žu! Žu žu! Žu žu !
 Balta balta žiemužė
 Atėjo pamažu...
 
 O jos vaikučiai laukė
 Su slidėmis kieme.
 Žiemužė baltapūkė
 Pasakė jiems: ,,Eime! ,,
 
 Nusivedė į kalnus
 Ji daug mažų draugų
 Ir veidukus, ir delnus
 Patrynė jiems sniegu.
 
 Dabar jiems bus nešalta,
 Ir žaisti jie galės...
 Žiemužę baltą baltą
 Visi vaikai mylės.
 
 J. Marcinkevičius

 Mes piešiam žiemą

 Apsnigta žemelė,
 Šaltas vėjas pučia.-
 Vaikščioja vaikučiai
 Su šiltais skrebučiais.

 Jie žiemos nebijo-
 Į svečius ją kviečia:
 - Eikš, balta žiemuže,
 Mes tave nupiešim.-

 Ir per visą dieną
 Nėjo jie į kiemą-
 Rūpestingai piešė
 Šaltą baltą žiemą.
 
 Justinas Marcinkevičius
 
 Žiema
 
 Važiavo žiema ledo tiltu
 Ir vežėsi pusmaišį miltų.
 
 Ir džiaugėsi :
 -  Bus kaip iš rago
 
 Sausainių, riestainių, pyrago !
 Gulėsiu viena sau po uosiu
 Ir valgysiu, niekam neduosiu.
 
 Užkliuvo jos ratai už vėjo,
 Ir miltai visi išbyrėjo.
 
 Vaikai atsikėlę iš miego,
 Už lango pamatė daug sniego

 
 L.Žitkevičius
 
 Sniego senis

 Matot senį? Puikiai žiūri.
 Štai ir lazdą rankoj turi.
 Jis ir vakar čia stovėjo
 Ir tą lazdą vis turėjo.

 Juodos akys, visas šaltas,
 Veidas apskritas ir baltas...
 Saule, saule, taip nešviesk,
 Mūsų senio nepaliesk!

 
Parinko Kristina Fišienė

 

Komentaras


Vardas
El. paštas
Komentaras


Apsaugos kodasApsaugos kodasKiti komentaraiData: 2019-01-31 19:01:34


milija Data: 2019-01-22 17:01:13
labai grazi

xd Data: 2019-01-08 14:01:37
xdddddddddddddddddddd

Data: 2018-12-02 12:12:55


Data: 2018-05-02 17:05:42


Data: 2016-12-17 13:12:59


Data: 2016-01-20 14:01:26
geri eilerasciai

kotryna Data: 2015-12-18 19:12:30
labai grazus eilerasciai

Herobrine Data: 2015-01-26 18:01:23
normali 65♣☻☺☻♥◘○

redas rudelis Data: 2014-01-12 11:01:45
Labai patiko mes piesiam ziema redas rudelis

albert Data: 2013-03-01 19:03:15


albert Data: 2013-03-01 19:03:30


Daiva Data: 2013-03-01 18:03:49


akviliute Data: 2013-02-15 21:02:16
nu ir faini eilerastukai

Data: 2013-01-17 17:01:43


Data: 2013-01-07 17:01:47
PSOL JUS VISI NX XZ

ARKLIO PIMPIS Data: 2013-01-07 17:01:19
ARKLIO PIMPIS N PEGAS

Data: 2012-11-12 18:11:15


joancik Data: 2012-01-19 18:01:41
fajnos eilerasciai!!!:-)))))))

mama Data: 2011-12-27 13:12:38
fresdgtfsre

mama Data: 2011-12-27 13:12:37
fresdgtfsre

aaa Data: 2011-12-21 14:12:49
geri

audre Data: 2011-12-10 14:12:22
grazus eilerasciai

 
 
 
Nariams
Jūsų el. paštas   Slaptažodis  
   
       
Prisiminti duomenis    
       
Slaptažodžio priminimas Registracija    
Mes Facebook'e
 
 
 
Reklama

 
 
 
 
 
 
 
 
El. p.: info@mamosdienorastis.lt
Visos teisės saugomos, 2010

Struktūra     Rašykite mums     Reklama     Atsakomybės ribojimas     Apie projektą